20th Executive Committee

 • Gerald Teng Wang Xian (President)
 • Lee Jun Wei, Shawn (Vice-President, Research)
 • Tino Teo Yu Zhi (Vice-President, Strategic Development)
 • Chia Chee Pin (Vice-President, Events)
 • Tan Yi Hao (Honorary General Secretary)
 • Sai Cho Wie (Finance Director)
 • Caeley Ko Ying Xuan (Marketing Director)
 • Raine Wong Chin Weng (Research Director, Fundamental Analysis)
 • Ching Jia Hao, Alex (Research Director, Fundamental Analysis)
 • Salman Imtiaz (Research Director, Fixed Income)
 • Sim Hsien Yi, Gerald (Research Director, Technical Analysis)
 • Ryan Kang Bing Hui (Research Director, Technical Analysis)
 • Lau Lok Ling Charlyn (Research Director, Forex)
 • Carissa Ho Min-Yi (Research Director, Forex)
 • Ashley Tan Yu Shuen (Events Director)
 • Chloe Loo Yuet Yann (Events Director)
 • Cheang Kang Wen (Events Director)
Share This Article: